CÁC VẦN TRONG TIẾNG VIỆT LỚP 1

Bảng âm vần tiếng việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục mới nhất giúp những bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về cách đánh vần và hỗ trợ quá trình học chữ của bé. Khi trẻ chuẩn bị bước chân vào lớp 1, với tâm lý vội quà nên các bậc phụ huynh thường dạy dỗ cho bé bỏng học trước tại nhà để bé xíu có thể theo kịp anh em khi mang đến lớp. Tuy nhiên, phương pháp đánh vần với đọc bảng chữ cái ngày này khác trọn vẹn ngày xưa, đề nghị nhiều bậc cha mẹ gặp hoảng loạn trong việc dậy con học chữ. Bởi vì vậy, sau đây công ty chúng tôi sẽ chia sẻ bảng âm vần lớp 1 chuẩn chỉnh và mới nhất dưới đây, cùng theo dõi nhé.Bạn sẽ xem: những vần trong giờ đồng hồ việt lớp 1

Hãy cùng sinhviennamdinh.net tò mò bảng âm vần lớp 1 technology mới nhất sau đây để dạy dỗ trẻ tiến công vần tác dụng nhé.

Bạn đang xem: Các vần trong tiếng việt lớp 1

1. Phương pháp phát âm chữ cái trong chương trình công nghệ Giáo dục

ChữPhát ÂmChữPhát ÂmChữPhát Âm
aaiiqcờ
ăákcờrrờ
âkhkhờttờ
bbờllờssờ
ccờmmờththờ
chchờnnờtrtrờ
ddờngngờuu
đđờnghngờ képưư
eenhnhờvvờ
êêooxxờ
ggờôôyi
ghgờ képơơiê(yê, ia, ya)ia
gigiờppờuô(ua)ua
hhờphphờươ(ưa)ưa


*

2. Bảng âm vần lớp 1 theo chương trình CNGD

a, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, i, kh, l, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v, x, yRiêng các âm: gi; r; d mọi đọc là “dờ” nhưng phương pháp phát âm khác nhau.c; k; q hầu hết đọc là “cờ”
VầnCách đọcVầnCách đọc
gì – gi huyền gìuômuôm – ua – m – uôm
iê, yê, yađều đọc là iauôtuôt – ua – t – uôt
đọc là uauôcuôc – ua – c – uôc
ươđọc là ưauônguông – ua – ng – uông
iêuiêu – ia – u – iêuươiươi – ưa – i – ươi
yêuyêu – ia – u – yêuươnươn – ưa – n – ươn
iêniên – ia – n – iênươngương – ưa – ng – ương
yênyên – ia – n – yênươmươm – ưa – m – ươm
iêtiêt – ia – t – iêtươcươc – ưa – c – ươc
iêciêc – ia – c – iêcươpươp – ưa – phường – ươp
iêpiêp – ia – phường – iêpoaioai – o- ai- oai
yêmyêm – ia – m – yêmoayoay – o – ay – oay
iêngiêng – ia – ng – iêngoanoan – o – an – oan
uôiuôi – ua – i – uôioănoăn – o – ăn uống – oăn
uônuôn – ua – n – uônoangoang – o – ang – oang
uyênuyên – u – yên ổn – uyênoăngoăng – o – ăng – oăng
uychuych – u – ych – uychoanhoanh – o – anh – oanh
uynhuynh – u – ynh – uynhoachoach – o – ach – oach
uyêtuyêt – u – yêt – uyêtoatoat – o – at – oat
uyauya – u – ya – uyaoătoăt – o – ăt – oăt
uytuyt – u – yt – uytuânuân – u – ân – uân
oioi – o – i – oiuâtuât – u – ât – uât

Các âm: i, ai, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, ưu, on, an, ăn, ân, ơn, ưn, ôn, in, un, om, am ăm, âm, ôm, ơm, êm, em, im, um, ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it (Vẫn phá chổ chính giữa như cũ).

TiếngCách đọcGhi chú
Dờ – ơ – dơ
GiơGiờ – ơ – dơĐọc là “dờ” nhưng tất cả tiếng gió.
GiờGiơ – huyền – giờĐọc là “dờ” nhưng tất cả tiếng gió.
Rờ – ô – rô
KinhCờ – inh – kinh
QuynhCờ – uynh – quynh
QuaCờ – oa – qua
QuêCờ – uê – quê
QuyếtCờ – uyêt – quyêtQuyêt – sắc đẹp quyết
Bờ – a ba, tía – huyền – bà
Mướpưa – phường – ươpmờ – ươp – mươpMươp – nhan sắc – mướp(Nếu những con chưa biết đánh vần ươp thì mới phải tiến công vần từ bỏ ưa – p – ươp)
Bướmưa – m – ươmbờ – ươm – bươmBươm – dung nhan – bướm
Bướngbờ – ương – bươngBương – dung nhan – bướng
KhoaiKhờ – oai – khoai
KhoáiKhờ – oai – khoaiKhoai – nhan sắc – khoái
ThuốcUa – cờ- uốcthờ – uôc – thuôcThuôc – sắc đẹp – thuốc
MườiƯa – i – ươi-mờ – ươi – mươiMươi – huyền – mười
BuồmUa – mờ – uôm – bờ – uôm – buômBuôm – huyền – buồm.
BuộcUa – cờ – uôcbờ – uôc – buôcBuôc – nặng nề – buộc
SuốtUa – tờ – uôt – suôtSuôt – sắc – suốt
QuầnU – ân – uân cờ – uân – quânQuân – huyền – quần.
TiệcIa – cờ – iêc – tờ – iêc – tiêcTiêc – nặng – tiệc.
ThiệpIa – pờ – iêp bái – iêp – thiêpThiêp – nặng – thiệp
BuồnUa – nờ – uôn – buônBuôn – huyền – buồn.

Xem thêm: You Are The Apple Of My Eye ", The Saying The Apple Of My Eye

BưởiƯa – i – ươi – bươiBươi – hỏi – bưởi.
ChuốiUa – i – uôi – chuôiChuôi – sắc – chuối.
ChiềngIa – ngờ – iêng – chiêngChiêng – huyền – chiềng.
GiềngIa – ngờ – iêng – giêngGiêng – huyền – giềngĐọc gi là “dờ” nhưng bao gồm tiếng gió
HuấnU – ân – uân – huânHuân – sắc – huấn.
Quắto – ăt – oăt – cờ – oăt – quăt.Quăt – sắc đẹp – quắt
Huỳnhu – ynh – uynh – huynhhuynh – huyền – huỳnh
XoắnO – ăn uống – oăn – xoănXoăn – dung nhan – xoắn
ThuyềnU – yên – uyên – thuyênThuyên – huyền – thuyền.
QuăngO – ăn uống – oăng – cờ – oăng – quăng.
Chiếpia – p. – iêp – chiêpChiêm – sắc đẹp – chiếp
Huỵchu – ych – uych – huychhuych – nặng nề – huỵch.
Xiếcia – c – iêc – xiêcxiêc – sắc – xiếc

Sau khi theo dõi bảng âm vần giờ việt lớp 1 công nghệ giáo dục bên trên đây, có lẽ rằng các bậc phụ huynh đang hiểu hơn về cách đánh vần bảng chữ cái thế nào và có cách dạy dỗ trẻ hiệu quả, giúp bé xíu học chữ nhanh chóng hơn. ý muốn rằng share của chúng tôi sẽ giúp ích được phần nào mang đến mọi bạn và hãy thường xuyên truy vấn sinhviennamdinh.net để update thêm nhiều tư liệu giáo dục có ích nhé.

sinhviennamdinh.net là mạng xã hội thông tin kỹ năng và kiến thức về các nghành nghề dịch vụ như: làm cho đẹp, mức độ khoẻ, thời trang, công nghệ... Do xã hội sinhviennamdinh.net tham gia góp sức và phạt triển. Sơ đồ trang web | Mail: dhp888888

Leave a Reply Cancel reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *