ĐẶT CÂU VỚI TỪ TIẾNG ANH

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ sinhviennamdinh.net.Học những từ các bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.


Bạn đang xem: Đặt câu với từ tiếng anh

We use pronouns to lớn refer lớn possession và ‘belonging’. There are two types: possessive pronouns and possessive determiners. We use possessive determiners before a noun. We use possessive pronouns in place of a noun: …
*

to agree with and give encouragement to someone or something because you want him, her, or it khổng lồ succeed

Về câu hỏi này
*

*

*

Xem thêm: Nam Thần Của Tôi Là Gay - Nam Thần Của Tôi 2016 Full

cải tiến và phát triển Phát triển từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột các tiện ích tìm kiếm tài liệu cấp phép
ra mắt Giới thiệu kĩ năng truy cập sinhviennamdinh.net English sinhviennamdinh.net University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message