Mối Tình Đầu Của Tôi Là Cơn Mưa

các chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, Em chở ngày hè của tôi đi đâu, Chùm phượng vĩ em thế là tuổi tôi 18, Thuở chẳng ai tốt thầm lặng tình ái đầu. Mối tình đầu của tôi Là cơn mưa giăng giăng bên cạnh cửa lớp, Là áo ai bay trắng cả niềm mơ ước Là bài xích thơ còn hoài vào vở, thân giờ chơi đem đến lại có về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường tự khắc nỗi ghi nhớ trên cây, cùng mùa sau biết bao gồm còn gặp mặt lại, Ngày khai giảng áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của mình Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một tín đồ không hiểu, Nên gồm một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ. Coda (quay lại từ bỏ đầu)Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại nắng nóng ngập đường một vạt tóc làm sao xa.

Bạn đang xem: Mối tình đầu của tôi là cơn mưa


Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: 5 Siêu Phẩm "Khơi Mào" Ngành Phim 18+ Cấm Chiếu Rạp Nhật Bản

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *