NGHE RADIO TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ TRỰC TUYẾN 24H/24H TRÊN INTERNET

công tác phát thanh 24h/24h trên mạng internet của Ban Việt Ngữ - Đài Radio Vatican và Đài phạt thanh đạo lý Á Châu trên Philippines

*

Nghe trực tiếp

Radio Tòa Thánh Vatican Việt Ngữ

Web Radio Tòa Thánh Vatican Việt Ngữ

***************************************************

Nghe trực tiếp

Đài RadioChân Lý Á Châu tại Philippines


CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 24/24 TRÊN INTERNETBAN VIỆT NGỮ - ĐÀI PHÁT THANH CHÂN LÝ Á CHÂUTẠI PHILIPPINES

Thời gian

Nội dung chương trình

0000 - 0030

Giờ Lòng Chúa thương Xót

0030 - 0100

Học hỏi kinh thánh

0100 - 0130

Câu chuyện gia đình

0130 - 0200

Nói với giới trẻ

0200 - 0300

Thánh ca

0300 - 0330

Lẽ Sống

0330 - 0400

Đạo lý cho thiên niên kỷ mới

0400 - 0430

Học hỏi khiếp thánh

0430 – 0500

Phút ước nguyện

0500 – 0530

Bài giảng Chúa nhật

0530 – 0600

Câu chuyện gia đình

0600 – 0630

Kinh Truyền tin với Kinh Mân côi

0630 – 0700

Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn

0700 – 0730

Lẽ Sống

0730 – 0800

Nói với giới trẻ

0800 – 0830

Học hỏi gớm thánh

0830 – 0930

Chương trình vạc thanh qua làn sóng ngắn

0930 – 1000

Bài giảng Chúa nhật

1000 – 1030

Đạo lý mang lại thiên niên kỷ mới

1030 – 1100

Phút cầu nguyện

1100 – 1130

Tin tức và thời sự

1130 - 1200

Câu chuyện gia đình

1200 – 1230

Kinh Truyền tin và Kinh Mân côi

1230 – 1330

Thánh ca

1330 – 1400

Phát lại chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn

1400 – 1430

Nói với giới trẻ

1430 – 1500

Lẽ Sống

1500 – 1530

Giờ Lòng Chúa yêu đương Xót

1530 – 1600

Tin tức và thời sự

1600 – 1630

Phút ước nguyện

1630 – 1700

Học hỏi ghê thánh

1700 – 1730

Bài giảng Chúa nhật

1730 – 1800

Phát lại chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn

1800 – 1830

Lẽ Sống

1830 – 1900

Đạo lý mang lại thiên niên kỷ mới

1900 – 1930

Nói cùng với giới trẻ

1930 – 2000

Câu chuyện gia đình

2000 – 2100

Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn

2100 – 2130

Giờ Lòng Chúa mến Xót

2130 – 2200

Đạo lý đến thiên niên kỷ mới

2200 – 2300

Phát lại chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn

2300 – 2330

Bài giảng Chúa nhật

2330 – 0000

Phút mong nguyện


NgheTrực Tiếp trong Giờ phạt Thanh(MP3):

NgheTrực Tiếp24H (Phát thanh liên tục 24 giờ)
NgheTrực Tiếp1 (06:30-06:57 giờ đồng hồ VN; 23:30-23:57 giờ UTC)
NgheTrực Tiếp2 (08:30-09:27 giờ đồng hồ VN; 01:30-02:27 tiếng UTC)
NgheTrực Tiếp3 (17:30-18:27 giờ đồng hồ VN; 10:30-11:27 giờ đồng hồ UTC)
NgheTrực Tiếp4 (20:00-20:27 tiếng VN; 13:00-13:27 giờ UTC)

Nghe lại phần đa Chương Trình cũ đã Phát Thanh trong thời gian qua: