PHƯƠNG THANH

Đừng bi thảm anh hỡi khi lỡ nói yêu em rồi bận lòng chi nữa hỡi anh xin hãy quên em đi tích tắc bên nhau anh đã quên mau Chỉ có em thôi duy trì mãi trơn hình xưa.Đời ai ai cũng có khoảng thời gian ngắn trót yêu dại dột Và em vẫn biết biết anh đã chẳng yêu em đâu Em sẽ luôn ghi nhớ giây phút cùng mọi người trong nhà Em sẽ trao anh trao anh nụ hôn ấy.Và em biết anh đã quên không còn Những bài tình ca viết riêng tặng em và em biết trái tim anh tất cả Hình láng ai kia đâu riêng gì riêng em cùng em sẽ không trách anh nữa chẳng trách anh đâu lúc ta đến bên nhau tình gian dối. Cùng em biết anh vẫn quên không còn Những bài xích tình ca viết riêng tặng ngay em với em biết trái tim anh tất cả Hình trơn ai kia đâu riêng gì riêng em cùng em sẽ không còn trách anh nữa chẳng trách anh đâu lúc ta đến cùng nhau tình yêu dối lừa .

Bạn đang xem: Phương thanh


Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Gia Đình Phép Thuật - (Tia Sáng Cuối Cùng)

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *