One Punch Man Tập 12

*

Bạn đang xem: One punch man tập 12

Saitama, bước đầu làm nhân vật như một đam mê, anh sẽ thiết yếu thức bắt đầu các hoạt động hero tại Hiệp hội anh hùng cùng với môn sinh Genos của chính bản thân mình sau tía năm huấn luyện và giảng dạy đặc biệt. Không tính ra, điều gì sẽ xẩy ra với hiểm hoạ trái đất vày nhà tiên tri đẩy đà Shibabawa để lại? "
Saitama, ban đầu làm hero như một đam mê, anh sẽ bao gồm thức bước đầu các hoạt động nhân vật tại Hiệp hội nhân vật cùng với đồ đệ Genos của mình sau ba năm huấn luyện đặc biệt. Xung quanh ra, điều gì sẽ xẩy ra với hiểm hoạ trái đất vì chưng nhà tiên tri to con Shibabawa để lại? "

Xem thêm: Phần 2: Nếu Em Đã Lên Giường Với Em Anh Thấy Thế Nào ?” “Lên Giường Với Em, Anh Thấy Thế Nào

*
*
3:32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *