Xem phim phụ huynh tuổi 15

Với share trong gia đình, người tổ chức có thể tùy chỉnh thiết lập kiểm rà soát của phụ huynh mang đến trẻ vào nhóm share trong gia đình. Bạn cũng có thể sử dụng thời hạn sử dụng để làm chủ cách trẻ áp dụng thiết bị sinhviennamdinh.net. Chúng ta cũng có thể bật Hỏi nhằm mua, nhằm trẻ bắt buộc nhận được sự phê duyệt đối với các mục cài đặt hoặc mua về miễn phí.

Bạn đang xem: Xem phim phụ huynh tuổi 15

Tìm hiểu về các loại thành viên share trong gia đình.


Khi thêm trẻ nhỏ vào nhóm chia sẻ trong mái ấm gia đình hoặc thiết lập cấu hình thiết bị cho trẻ em, bạn cũng có thể tùy chỉnh các kiểm soát của cha mẹ từ khi bắt đầu. Chúng ta cũng có thể thay thay đổi những thiết đặt đó ngẫu nhiên lúc nào.

Làm theo hướng dẫn trên screen trong quá trình tùy chỉnh để thêm bất kỳ cài để nào sau đây:

Giới hạn liên quan đến tuổi đối với nội dung trong số ứng dụng, sách, công tác TV và phim

Giờ nghỉ cùng giới hạn cho những ứng biện pháp thể

Giới hạn đối với những tín đồ mà trẻ có thể liên lạc

Phê duyệt các mục cài đặt hoặc sở hữu về miễn phí

Hãy xem nội dung bài viết Hỗ trợ của hãng sinhviennamdinh.net Sử dụng kiểm soát và điều hành của phụ huynh trên iPhone, iPad với iPod touch của con bạn.


Thiết lập thời gian sử dụng cho trẻ em sau này


Thời gian sử dụng có thể chấp nhận được bạn thống trị các thiết lập cho giờ nghỉ, thực hiện ứng dụng, xếp thứ hạng nội dung, v.v. Để sử dụng thời hạn sử dụng, con của bạn phải đang sử dụng thiết bị đầy đủ điều kiện. Hãy coi phần thời gian sử dụng trong bài viết Hỗ trợ của táo Yêu cầu khối hệ thống cho iCloud.

Đi tới cài đặt  > <tên của bạn> > chia sẻ trong gia đình > Thời gian sử dụng.

Chạm vào trẻ con mà bạn muốn thiết lập thời hạn sử dụng.

Nếu con của bạn yêu mong thêm thời hạn sử dụng thì bạn cũng có thể phê xem xét hoặc khước từ yêu ước trong thiết lập  > thời hạn sử dụng hoặc trong tin nhắn

*
.

Xem thêm: Phim Hot --- Đường Bá Hổ Diễm Thu Hương Phần 2 - Tiền Truyện Châu Tinh Trì - Full Hd Thuyết Minh


Bật Hỏi để sở hữ cho trẻ nhỏ sau này


Khi bạn cấu hình thiết lập Hỏi để mua, mục thiết lập của trẻ buộc phải được phê coi ngó bởi bạn tổ chức mái ấm gia đình hoặc bố mẹ hoặc fan giám hộ trong nhóm gia đình.

Đi tới thiết đặt  > <tên của bạn> > share trong gia đình.

Chạm vào con trẻ mà bạn muốn thiết lập Hỏi để mua.

Chạm vào Hỏi nhằm mua, tiếp đến làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Hãy xem bài viết Hỗ trợ của hãng sinhviennamdinh.net Phê ưng chuẩn mục sở hữu của trẻ bằng Hỏi nhằm mua.


Ghi chú: Giới hạn độ tuổi đối với Đề nghị mua tất cả thể đổi khác theo vùng. Tại Mỹ, người tổ chức gia đình hoàn toàn có thể bật Hỏi để sở hữ đối với ngẫu nhiên thành viên nào dưới 18 tuổi vào gia đình; đối với trẻ bên dưới 13 tuổi, tùy lựa chọn này được nhảy theo khoác định.


Bạn cũng có thể thiết lập tài khoản sinhviennamdinh.net Cash gia đình cho trẻ. Hãy xem áp dụng sinhviennamdinh.net Cash và táo Card với chia sẻ trong mái ấm gia đình trên iPhone (chỉ sống Mỹ).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *